बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा घोषणा
सेतोपाटी काठमाडौं, जेठ १०