कर्मचारीहरूका लागि प्रदेशमा अवसरै अवसर : मुख्यमन्त्री पोखरेल
भगवती पाण्डे बुटवल, चैत १