छ हजार ट्याक्सीको मिटर भाडा समायोजन
रासस काठमाडौं, जेठ ८